Tin tức
Hotline: (84 04) 382 49874      
Hỗ trợ online: Chát với hỗ trợ Online - Yahoo Chát với hỗ trợ Online - Skype  Liên Hệ  Tiếng Anh
http://techmartvietnam.vn/Portals/_default/Skins/NVPortal/Images/xuctien.jpg
http://techmartvietnam.vn/Portals/_default/Skins/NVPortal/Images/xuctien.jpg

Mời tham gia Chợ Công nghệ và Thiết bị Quốc tế Việt Nam 2015 (International Techmart Vietnam 2015) 11:00 PM,6/26/2015

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỤC THÔNG TIN KH&CN QUỐC GIA

                  __________________

                      

            Số: 268/ TTKHCN

          V/v mời tham gia Chợ Công nghệ và Thiết bị Quốc tế Việt Nam 2015

           

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________

             

                                                                 Hà Nội, ngày 18  tháng 6 năm 2015

 

                             Kính gửi:  Quý đơn vị

Để tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu, đào tạo với sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại hoá kết quả KH&CN, thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiên tiến trong nước và quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Uỷ ban Nhân dân Tp. Hà Nội và Uỷ ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam 2015, từ 1- 4/10/2015 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế, 91 trần Hưng Đạo Hà Nội.

        Đây là cơ hội tốt để các viện, trường, trung tâm nghiên cứu KH&CN và doanh nghiệp tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước, chuyển giao thành quả KH&CN cho các doanh nghiệp,  góp phần phát triển thị trường công nghệ và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ. Để khuyến khích các tổ chức và cá nhân có công nghệ và thiết bị nội sinh chào bán tại Chợ công nghệ và thiết bị quốc tế Việt Nam, Ban Tổ chức hỗ trợ miễn phí cho mỗi đơn vị và chủ công nghệ 01 gian hàng 6m2 (3m x 2m).  Hạn nộp phiếu đăng ký tham gia và phiếu xét thưởng Cúp vàng Techmart trước ngày 1/8/2015

         Ban Tổ chức trân trọng kính mời Quý đơn vị tham gia sự kiện trên. Sự hiện diện của Quý đơn vị sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Chợ công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam 2015.

          Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với:

CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Trung tâm Giao dịch Thông tin Công nghệ Việt Nam

24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội,  Tel: 04.39342945/38249874   Fax: 04.38249874

                 Email: techmart@vista.gov.vn       http://www.techmartvietnam.vn  

  

Nơi nhận:

- Như trên                                                     

- Lưu: VT.                             

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Lê Thị Khánh Vân

Send Print  Back
The news brought
ĐIỀU TRA VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC HỢP ĐỒNG VÀ BIÊN BẢN GHI NHỚ TẠI CÁC KỲ TECHMART VÀ HẬU TECHMART 11/11/2014
Tọa đàm về công nghệ thí nghiệm, phân tích, chẩn đoán và công nghệ sinh học của Việt Nam 10/20/2014
Hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực Y – Dược 10/20/2014
Hội thảo phương thức tìm kiếm thông tin KH&CN, Thương mại hóa kết quả nghiên cứu và tiếp cận các Quỹ hỗ trợ phát triển 10/20/2014
Hội thảo khoa học phát triển nông nghiệp sạch bằng công nghệ sinh học 10/16/2014
Hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ trong bảo quản, sơ chế và chế biến nông sản sạch 8/26/2014
Điều tra, khảo sát việc triển khai các hợp đồng và biên bản ghi nhớ đã được ký kết tại các kỳ Techmart và hậu Techmart từ năm 2003 - 2014 7/16/2014
Hội thảo về công nghệ đệm lót sinh học trong chăn nuôi và xử lý môi trường nông thôn 7/9/2014
Hội thảo dành cho các nhà phát triển ứng dụng 7/3/2014
Tìm kiếm tài năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin 7/1/2014
Thông báo và mời tham gia Triển lãm và các Techmart Quốc tế trong năm 2014 2/12/2014

Trang chủ   |    CN/TB chào bán   |    CN/TB tìm mua   |    Tin tức   |    Giới thiệu   |    Liên hệ Register   |    Login   
Số lượt truy cập: 112735761 Bản quyền thuộc Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.
Địa chỉ trụ sở chính: 24 Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Tel: (84-04) 38249874 - 39342945 | Fax: (08-04) 38249874 | Email: techmart@vista.gov.vn